Görev ve Sorumluluklar

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Üniversitenin tüm altyapı ve ulaşım hizmetleri ile yapı ve emlak işlerini yürütür; gerekli olan araç, gereç, mal ve malzemenin teminini sağlar, kaydını tutar. İhtiyaç duyulan hizmet ve faaliyetlerin zamanında, ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut olan işgücü, finans ve malzeme kaynaklarının optimum bileşimini sağlar. 

Destek Hizmetleri Dairesi olarak;

Binanın, personelin ve öğrencilerin güvenliğini "profesyonel firmalarca" sağlamak ve denetlemek